Mobil AHA BOK & KULTUR

"Vi skriver en bok"


Indianställets hemlighet är berättelse som vuxit fram inom projektet Barnens kulturmiljö i Rydöbruk. Det startades 2014 av Rydö historiska föreningen i nära samarbete med ortens låg- och mellanstadieskola, samt med ekonomiskt stöd av Arvsfonden.

Angelica Ahlefeldt-Laurvig har sedan projektets start handlett barnen i skrivande, drama och arbetet med en skoltidning. Hösten 2015 startades delprojektet ”Vi skriver en bok”, med dåvarande årskurs 4 och som utifrån barnens respons ledde fram till denna barn- och ungdomsberättelse i fantasygenren.

”Vi skriver en bok” inleddes med dramaimprovisationer runt karaktärer och platser, för att pröva gestaltning i olika former. Under inledningen av 2016 började vi skriva på berättelsen om Indianstället.

Angelica har lagt ramen utifrån barnens idéer om vad en bra berättelse ska innehålla. Därefter har barnen skapat karaktärerna och skrivit korta stycken. Angelica har renskrivit och bearbetat medan barnen har fortsatt vara i med i processen; de har läst, kommit med synpunkter, skrivit ny text, bearbetat och korrekturläst.

Tanken var redan från början att det skulle bli en tryckt bok som ska nå ut i bokhandeln och till biblioteken, en riktig bok för barnen att återkomma till inte bara som barn utan även senare i livet som tonåring, förälder…

”Vi skriver en bok” har haft tre mål:
att öka intresset för läsning
att ge djupare erfarenhet av en skrivprocess
att skapa med utgångspunkt från sig själva och närmiljön.

Projektet ”Vi skriver en bok” uppfyller kunskapsmålen för ämnet Svenska