Mobil AHA BOK & KULTUR

Underbart är kort

En skrivarkurs där deltagarna får lära sig att skriva kort och koncist. Genom olika övningar får deltagarna träna sig i att spontanskriva texter och sedan öva sig i att redigera och korta ner.
Kursens längd varierar från 1-3 dagar. Allt efter behov och önskningar.
Deltagarna behöver ha tillgång till varsin dator.
Deltagarantal: Max 10 personer.
Pris 2020: 6000 kronor/dag (inklusive sem.ers och sociala avg.) + moms (25%)
Tillkommer: Resa/logi.
För vidare informationoch frågor:

Börja skriva

En skrivarkurs där deltagarna får göra övningar där kreativiteten sätts i fokus. Genom olika övningar får deltagarna träna sig i att hitta sitt skrivarjag. Skrivprocessen och skapandet är centrala begrepp i denna kurs.
Kursens längd varierar från 1-3 dagar. Allt efter behov och önskningar.
Deltagarna behöver ha tillgång till varsin dator.
Deltagarantal: Max 10 personer.
Pris 2020: 6000 kronor/dag (inklusive sem.ers och sociala avg.) + moms (25%)
Tillkommer: Resa/logi.
För vidare informationoch frågor:

VI SKRIVER EN BOK