Mobil AHA BOK & KULTUR

Bokväsen
www.bokväsen.nu
 Bokväsen är en podcast om böcker  och berättande som inte längre producerar program, men som har ett arkiv med 34 inspelade kapitel.

I samtalet mellan författaren Angelica Ahlefeldt-Laurvig och bokbindaren Per-Anders Hübner handlar det om böcker och olika sätt att berätta en historia. Samtalen spinner runt vad en bok är och hur vi väljer att förmedla en historia.
Podcasten tar även upp aktuella bokevenemang i Halland och resten av Sverige. Nya och gamla böcker kommer att diskuteras och analyseras.
Vår podcast sändes september 2014- juni 2016 var fjortonde dag och du hittar alla program på på vår hemsida.
www.bokväsen.nu

Bokväsen: en podcast om böcker och berättande. Samtal mellan författare Angelica Ahlefeldt-Laurvig och bokbindaren Per-Anders Hübner.