Mobil AHA BOK & KULTUR

Angelica Ahlefeldt-Laurvig


Jag debuterade 1992 med reportageboken Japans döttrar och har sedan dess gett ut fem litterära verk. Jag är huvudsakligen lyriker, men har även skrivit romaner. Under åren har en del av min produktion även innefattat dramatik och lyrik för scenkonst.
Startade 1992 bokförlaget AAL:S Bok & Kultur och har på detta förlag givit ut 2 böcker. Böckerna har fått litteraturstöd samt varit tillgängliga på hela bokmarknaden i Sverige och även i andra nordiska länder. Bokförlaget lades ner 1998.
Startade 2012 AHA Bok & Kultur och har på detta förlag gett ut två böcker.

Stipendier & Medelmskap
Stipendium: ABF Kulturstipendium, 1995-96,  Kulturstöd 2008 från Halmstad kommun och Region Halland till projektet "Enbokärenbokärenbok”, Hallandspostens Kulturstipendium 2009, Projektstöd till "Bokväsen - en podcast" 2014.

Medlemskap: Sveriges Författarförbund, Författarcentrum Väst,Författarcentrum Syd

 

Scenkonst

Manus/Poesi till samproduktionen "DYK". Tillsammans med ljudkonstnären Ann-Louise Liljedahl och bildkonstnären Ann-Magreth Hägg.  Stöd från Kulturförvaltningen i Halmstad Kommun. Halmstad oktober 2006.

"Ö". Manus/Poesi till musik/lyrikproduktionen  tillsammans med ljudkompositören Ann-Louise Liljedahl.
"Ö" var ett musik- och poesiprogram om den moderna människans svårbegripliga förhållande till konsumtion och teknik i kombination med en längtan efter ett liv befriat från internet och prylar. Beställare Halmstad Kommun. Halmstad november 2013.
 

Forum för levande historia

Arbetar sedan 2013 som frilans hos den statliga myndigheten Froum för Levande historia med korrekturläsning, textbearbetning, kartläggning och förberedande undersökningar.
www.levandehistoria.se

 

Utställningar

Samtal i äppelträdets skugga

Samarbetsprojekt med bokbindaren Per-Anders Hübner där olika unika band tillverkades utifrån bokens innehåll. Musikillustrationer av ljudkonstnären Ann-Louise Liljedahl. Bokform, Halmstad november 2006.

Enbokärenbokärenbokärenbok

Litterära texter till utvalda bokbandsmaterial tillsammans med bokbindaren Per-Anders Hübner. Bokform, Halmstad september 2008.

 

Bokväsen

Jag drev mellan hösten 2014 och sommaren 2016 podcasten Bokväsen tillsammans med bokbindaren Per-Anders Hübner
BokVäsen var en podcast som handlade om böcker och olika sätt att berätta en historia, men även boken som objekt.  Samtalen spann runt vad en bok är och hur vi väljer att förmedla en historia. Podcasten tog också upp aktuella bokevenemang i Halland och resten av Sverige. Nya och gamla böcker diskuterades och analyserades.
Våra spännande 34 kapitel hittar du på vår hemsida.