Mobil AHA BOK & KULTUR

Vem är författaren Angelica Ahlefeldt-Laurvig?

Jag debuterade 1992 med reportageboken Japans döttrar och har sedan dess gett ut fem litterära verk. Jag är huvudsakligen lyriker, men har även skrivit romaner. Under åren har en del av min produktion även innefattat dramatik och lyrik för scenkonst.
Startade 1992 bokförlaget AAL:S Bok & Kultur och har på detta förlag givit ut 2 böcker. Böckerna har fått litteraturstöd samt varit tillgängliga på hela bokmarknaden i Sverige och även i andra nordiska länder. Bokförlaget lades ner 1998.
Startade 2012 AHA Bok & Kultur och har på detta förlag gett ut två böcker.

Bokproduktion

Japans Döttrar, 1992.  Intervjuer med 10 japanska kvinnor i åldern 10-92 år. Boken är skriven efter ett års vistelse i Japan 1991 med familjen. Utgiven på eget förlag: AAL:s Bok & Kultur. Genre: Reportagebok, Kulturjournalistik.

Hemma är borta, 1994. Redaktör för en bok med texter skrivna av asylsökande flyktingbarn. Utgiven på eget förlag: AAL:s Bok & Kultur.
Genre: reportagebok, kulturjournalistik.

Samtal i äppelträdets skugga, 2006. Ett dramapoetiskt verk om relationen mellan en dotter och en mor när modern drabbas av Alzheimers sjukdom. Utgiven på  Atremi förlag.
Genre: dramatik, skönlitteratur, poesi.

Inget Märkvärdigt har hänt, 2012. En promenadroman tillsammans med Mymmel Blomberg, Utgiven på eget förlag: AHA Bok & Kultur.
Genre: skönlitteratur.

Det vete fåglarna, 2014. Ytterligare en promenadroman tillsammans med Mymmel Blomberg, Utgiven på eget förlag: AHA Bok & Kultur.
Genre: skönlitteratur.
 

Scenkonst

Manus/Poesi till samproduktionen "DYK". Tillsammans med ljudkonstnären Ann-Louise Liljedahl och bildkonstnären Ann-Magreth Hägg.  Stöd från Kulturförvaltningen i Halmstad Kommun. Halmstad oktober 2006.

"Ö". Manus/Poesi till musik/lyrikproduktionen  tillsammans med ljudkompositören Ann-Louise Liljedahl.
"Ö" var ett musik- och poesiprogram om den moderna människans svårbegripliga förhållande till konsumtion och teknik i kombination med en längtan efter ett liv befriat från internet och prylar. Beställare Halmstad Kommun. Halmstad november 2013.
 

Litterär representation i  antologier

Diktväktarna 1980. Diktantologi. Lund 1980.

Grupp 88.  Novell- och diktantologi. Bokförlaget Gedins, Malmö 1988.

Din geografi – erotiska noveller och dikter. Zaft/RFSU.  Malmö 2006.

Utställningar

Samtal i äppelträdets skugga

Samarbetsprojekt med bokbindaren Per-Anders Hübner där olika unika band tillverkades utifrån bokens innehåll. Musikillustrationer av ljudkonstnären Ann-Louise Liljedahl. Bokform, Halmstad november 2006.

Enbokärenbokärenbokärenbok

Litterära texter till utvalda bokbandsmaterial tillsammans med bokbindaren Per-Anders Hübner. Bokform, Halmstad september 2008.

 

Stipendier & Medelmskap
Stipendium: ABF Kulturstipendium, 1995-96,  Kulturstöd 2008 från Halmstad kommun och Region Halland till projektet "Enbokärenbokärenbok”, Hallandspostens Kulturstipendium 2009, Projektstöd till "Bokväsen - en podcast" 2014.

Medlemskap: Sveriges Författarförbund, Författarcentrum Väst,Författarcentrum Syd