Mobil AHA BOK & KULTUR

En ny termin har börjat i Rydöbruks skola. Klass fem har fått en ny sträng lärare som heter Tor Odensson. Till att börja med verkar allt som vanligt, men redan första dagen i skolan händer det något som kommer att förändra kompisarnas liv.
Och Tor Odensson visar sig har dolda sidor.
 
Emil dribblar basketbollen mot målet.
Precis när han siktar mot korgen hörs ett kraftig knak från skogen.
”Hörde ni?”, ropar han och tittar bort mot det ställe där dundret kom ifrån. Bollspelet upphör och Alexandra, Emil, Zara, Olle, ester och Jack står stilla och lyssnar.
”Konstigt säger Zara och ser bort mot skogen. Det lät som det kom från Indianstället.

Pocketbok: AHA Bok & Kultur tillsammans med Barnens Kulturmiljö i Rydöbruk.
Kinnared 2016
Tryck: Veinge Trycker, Veinge
ISBN: 978-91-983434-0-3
Pris: 60 kronor inklusive frakt

”Indianställets hemlighet” är en kapitelbok i fantasygenren för personer i åldern 9-12 år.
Boken är ett resultat av ett samarbetsprojekt med arbetsnamnet ”Vi skriver en bok” mellan författaren Angelica Ahlefeldt-Laurvig och eleverna i åk 4 i Rydöbruks skola.
Projektet som genomfördes läsåret 2015-2016 är en del av Barnens Kulturmiljö som skapats av Rydöbruks bruksmuseum med medel från Allmänna arvsfonden.
”Vi skriver en bok” har haft tre mål:
att öka intresset för läsning
att ge djupare erfarenhet av en skrivprocess
att skapa med utgångspunkt från sig själva och närmiljön.

”När man skriver en bok ska det vara lite fantasi och lite på riktigt. Jag har lärt mig många nya ord och hur man gör en riktigt bra bok. Jag tycker att det var spännande när det var en reporter vi Tors hus”
Lucas Krantz, medförfattare, klass 4, Rydöbruk skola.
2016