Mobil AHA BOK & KULTUR

Hemma är borta

Under åren 1992 - 1994 arbetade jag som lärare i ämnet Svenska som andra språk, på flyktingförläggningen i Hyltebruk.
Hemma är borta är en samling essäer som handlar om flyktingskap skrivna av 23 asylsökande flyktingbarn i åldern 9 - 15 år. Samtliga barn gick på Språkskolan en förläggningsskola i Hyltebruk, Halland. Någar av lärarana på skolan har också bidragit med några texter där de beskriver hur det är att arbeta med asylsökande barn. Texterna är personliga och ger ett bra underlag för diskussioner. Här finns inte torra fakta eller statistik, utan barn och ungdomars berättelser om sin flykt, exilen, framtiden och om sitt liv i Sverige.
Texterna är starka. Även barn med ett begränsat svenskt ordförråd har varit i stånd att förmedla sina känslor och tankar om ett liv i väntandets vakuum. Boken kom till efter otaliga diskussioner mellan elever och lärare om svenskarnas attityder. Flyktingbarnen kände ett
behov av att komma till tals med svenska barn och ungdomar, men med ett begränskat språk var det hart när omöjligt. De kunde inte öga mot öga tala om varför de var här eller hur
det kändes att vara i ett främmande land på flykt från ett hem som kanske inte längre fanns.

Pocketbok utgiven på : AAL:s Bok & Kultur 1994 Kinnared
Tryck: Jako AB, Drängsered
ISBN: 91-972322-0-3
Pris: SLUTSÅLD

Hemma är borta

 

Jag vill öppna mitt hjärta.
"Hej alla svenska ungdomar. Jag vill öppna mitt hjärta. Jag vill inte att det ska vara fångat som en fågel.
Jag vet faktiskt inte hur jag ska förklara mig. Det är jättesvårt. Ni vet att det är jättesvårt att vara hemifrån, men de är ännu svårare
att vara flykting i ett annat land. Det är samma sak som att vara nyfödd. Det är svårt att bo i ett nytt land därför att man har inga vänner, ett annat och nytt språk. Man lever i isolering. Kanske förstår ni inte, men det är inte samma sak om att
vara turist, som att vara flykting. Båda två är utomlands. Man åker frivilligt som turist, men som flykting reser man eller blir bortförd från terror."

VI SKRIVER EN BOK