Mobil AHA BOK & KULTUR

Samtal i äppelträdets skugga


"Jag har deserterat
minns att jag mindes
glömt att jag glömmer..."

utbrister den gamla kvinnan i en av dikterna som uttrycker en
dement människas förtvivlan.
Samtal i äppelträdets skugg är ett dramapoetiskt verk; ett
teaterstycke och en diktsamling i en samfälld form. Den
Minnesberövade och Flickan i äppelträdet följs åt under
minnets förfall och fram till döden. Vad händer med en mor
och dotter när moderna drabbas av Alzheimers? Genom
samtal och replikskiften växer en ny relation fram.

Hård pärm. Utgiven på Atremi Förlag, Mjölby 2006
Tryck: Kristianstads Boktryckeri AB i Kristianstad
ISBN: 91-85487-33-3

Boken finns att låna på biblioteket samt köpa på Bokus.se


Ett bildspel
Samtal i äppelträdets skugga