Mobil AHA BOK & KULTUR

Japans döttrar

Under åren 1991-92 bodde jag med min man och våra två
döttrar utanför Sappaoro på Hokkaido. Jag lärde då känna
Mutsumi Takase, en kvinna i min egen ålder som hade arbetat
som tolk i USA. Våra samtal handlade ofta om likheter och
skillnader mellan våra länder och genom hennes
språkkunskaper och stora kontaktnät lyckades vi skapa
grunden till denna reportagbok.
Japans döttrar är en samling personligt hållna intervjuer med
13 kvinnor från Japan i åldern 10 till 95 år. Reportagen varvas
med dagboksanteckningar och fotogarfier som bverättar om
mötet mellan olika kulturer och om dessa kvinnors vardagsliv.
De berättar om barnen, äktenskapet, skolan, politiken och
mycket annat.

Pocketbok utgiven på eget förlag: AAL:s Bok & Kultur 1993
Kinnared
Tryck: Fototryck, Halmstad
ISBN: 91-630-1668-0

Boken finns att låna på biblioteket samt köpa på Bokus.se

Japans Döttrar

 

Musumi Takase
Tolken

"Ett par mil utanför Sapporo ligger
Sweden Hills Village- De svenska
kullarnas by.Man kör uppåt på slingriga vägar och till slut hamnar man i en svensk förort. Överallt röda hus med vita knutar, björk och gran och jag undrar om humlorna och
nyckelpigorna är ett naturligt inslag i den japanska miljön eller om de också är importerade. I byn finns det ett hundaratal villor och fler är på gång. Här finns ett svenskt center - Swedish Center Foundation - som driver glashytta och ett möbelsnickeri med svenska instruktörer - för övrigt bor det bara japaner i byn.
I östar delen bor Mutsumi Takase, 33
år. Hon flyttade hit i slutet av 1990 med sin man Kioshi, katten Leo och sin stora mage. Sonen Ibuki föddes på
julafton samma år och är nu ett år."